INFORMASI TEMPATAN

Maklumat Komuniti

Info:
- Kampung Kuala Kejir merupakan salah sebuah kampung yang kian membangun pada ketika ini hasil daripada inisiatif kerajaan yang sering memberi bantuan dalam pelbagai aspek.
- Terdapat 140 buah rumah yang telah dibina di kampung ini yang didiami oleh penduduk yang majoritinya beragama Islam dan berkuturunan Melayu.
- Jumlah bilangan penduduk di kampung ini adalah seramai 1037 orang yang terbahagi kepada 468 orang lelaki dan 569 orang perempuan.
- Hasil daripada pemilihan penduduk, En. Mohd Marzuki bin Tahir telah dilantikan sebagai Pengerusi JKKK Kampung Kuala Kejir dan Kampung Tok Bintang.
- Beliau ditugaskan untuk menjaga kedua-dua buah kampung berikutan kerana kadar penduduk yang tidak begitu ramai.
- Tambahan pula, terdapat beberapa kemudahan yang telah disediakan di kawasan ini antaranya masjid, surau, balairaya, hentian bas, gelanggang permainan, tapak perkuburan dan sebagainya. Perkhidmatan perniagaan seperti kedai runcit, bengkel dan kedai makan juga turut disediakan kepada penduduk.

DAERAHTANGGUL
DUNKUALA BERANG
MUKIMTANGGUL
PARLIMENHULU TERENGGANU
NEGERITERENGGANU

Nama Pengerusi JKKK:
En. Mohd Marzuki bin Tahir(JKKK Kampung Kuala Kejir dan Kampung Tok Bintang)

Info Penduduk:
1037 orang penduduk

Populasi Penduduk:
Majoriti beragama Islam dan Berkuturunan Melayu

Purata Umur Penduduk:
1). Warga Emas – 13%
2). Dewasa / Belia – 47%
3). Kanak-kanak - 40%

Purata Pekerjaan:
1). Pesara
2). Bekerja Sendiri
3). Sektor Kerajaan
4). Sektor Swasta
5). NGO

Rekreasi & Pelancongan

Pusat Tumpuan Pelancong

Gelanggang Futsal

Gelanggang Sepak Takraw

Padang Bola

Sungai Kuala Kejir


Tempat Makan Yang Menarik

- Tiada Maklumat -


Homestay

- Tiada Maklumat -


Kemudahan Awam

Lokasi-Lokasi

Jambatan Kuala Kejir
Lot Bangunan Kedai
Pembinaan Masjid Baru
Pendidikan

Lokasi-Lokasi

Tadika Kemas
Kisah Kejayaan

- Tiada Maklumat -

Keusahawanan

- Tiada Maklumat -