BENGKEL KEUSAHAWANAN (TUPPERWARE) SESI II

Aktiviti terkini | 27 Julai 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kuala Kejir

Tujuan Aktiviti :
• Memberi pendedahan kepada peserta tentang keusahawanan digital.
• Memperkukuhkan kemahiran dan pengetahuan peserta dalam bidang keusahawanan.
• Memberi pengetahuan kepada peserta untuk menjadi usahawan berjaya dan mampu bersaing di pasaran terbuka.

Kelebihan Aktiviti :
• Mengenal pasti bakat dan potensi peserta untuk menjadi usahawan berjaya.
• Usahawan dapat meningkatkan pengetahuan dalam pengurusan perniagaan secara moden (atas talian).
• Dapat melahirkan komuniti yang mempunyai kemahiran dalam bidang peniagaan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :